משקל ואיזון

בשיעור זה נלמד איך לפתור שאלות של משקל ואיזון עבור מבחן ספר פתוח.
מומלץ להגיע לשיעור זה אחרי שלמדת את שיעור משקל ואיזון כחלק ממבחן “ידע טכני כללי”.

מה שונה במשקל ואיזון כחלק ספר פתוח?
ראשית, יש לזכור את מגבלות המטוס הקשורות למשקל איזון (מגבלות בפרק 2 ומשקל ואיזון בפרק 6 בספר המטוס).

יש לוודא בכל תשובה שלא חורגים ממגבלות אלו, לרוב חלק מהתשובות ייפסלו בגלל שהן חורגות מהמגבלות.

מגבלות משקל:
משקל חניה מרבי – 2407 ליברות
משקל המראה מרבי – 2400 ליברות
* ההפרש בניהם נוצר מכיוון שהמטוס צורך 1.1 גלון בהתנעה והסעה ולכן הוא יצרוך את הדלק הנ”ל לפני המראה.
משקל נחיתה מרבי – זהה למשקל המראה מרבי (לכן לא רלוונטי)

מגבלות מרכז כובד:
מגבלת מרכז כובד אחורי הינה 47.3 אינצ’
מגבלת מרכז כובד קדמי לא רלוונטית – תמיד העמסה תהיה לאחור בשאלות

מגבלות העמסה בתאי המטען:
מגבלת משקל תא מטען 1 הינה 120 ליברות
מגבלת משקל תא מטען 2 הינה 50 ליברות
מגבלת משקלי תא מטען 1 ותא מטען 2 ביחד לא יכולים לעלות על 120 ליברות

לא חובה, אבל אפשר לזכור את הזרועות (Arm) לכל התחנות (Stations):


מגבלות המשקל בפרק 2 – Limitations:

הגבלת המשקל על שני תאי האחסון יחד בפרק 6 – Weight and Balance:

מגבלות מרכז כובד בפרק 2 – Limitations: