יציבות באטמוספירה

אטמוספירה יציבה – מתנגדת לתנועת האוויר למעלה ולמטה
אטמוספירה לא יציבה – מאפשרת תנועה אנכית של זרמי אוויר
קל תמיד לזכור – אוויר חם תמיד יעלה למעלה (כמו כדור פורח).

היציבות נקבעת על ידי מפל הטמפרטורה הסביבתי השורר באותו הזמן –

יציבות באוויר יבש
בדוגמא הבאה מופיע גוש אוויר העולה במעלה הר על פי תנאים סביבתיים שונים.

* הסבר הציור – בשני המקרים גוש האוויר (העיגול האפור) על הקרקע בעל טמפרטורה של 24°C, הטמפרטורה יורדת ב2 מעלות על כל 1000 רגל
ולכן מגיעה ל-12°C בגובה 4000 רגל.
לעומת זאת, מפל הטמפרטורה הסביבתי משתנה והוא זה שקובע אם האוויר יציב או בלתי יציב.

כאשר המפל הסביבתי קטן מ-3°C ל1000 רגל – האטמוספירה יציבה
כאשר המפל הסביבתי גדול מ-3°C ל1000 רגל – האטמוספירה בלתי יציבה
לשים לב! יש הבדל בין מפל הטמפרטורה הסביבתי למפל האדיאבטי – שקובע את קצב ההתקררות של גוש האוויר (העיגולים האפורים בתמונה).

יציבות באוויר רווי (לח)

כאשר המפל הסביבתי קטן מ-1.5°C ל1000 רגל – האטמוספירה יציבה
כאשר המפל הסביבתי גדול מ-1.5°C ל1000 רגל – האטמוספירה בלתי יציבה

כאשר אוויר מגיע ל100% רוויה – קצב ירידת הטמפרטורה קטן בגלל החום שהיה בתוך גוש האוויר, השתחרר לסביבה וחימם אותה.

על פי יציבות האטמוספירה ניתן לדעת איזה סוג עננים ויוצרו – גוש אוויר יציב עננים ללא התפתחות אנכית גדולה, לעומת גוש אוויר בלתי יציב עוד על עננים בהמשך הקורס…


* דוגמאות לחישובי יציבות אטמוספירה נמצאות בשאלות התרגול של נושא זה.