פיינל 3: פרטי אווירון נווטות

הפיינל מכיל את כל השאלות שנלמדו ללא שאלות של תכנון טיסה.
לתרגול תכנון טיסה, ניתן לחזור לנושא.