פיינל 1: נווטות

הפיינל מכיל את כל השאלות שנלמדו ללא שאלות של תכנון טיסה.