רישיון טיס פרטי

לקבלת רישיון טיס פרטי על אווירון נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. פרטי – ידע טכני כללי
2. פרטי – חוקה אווירון
3. פרטי אווירון – נווטות
4. מטאורולוגיה
5. הכרת המטוס – ספר סגור
6. הכרת המטוס – ספר פתוח
7. רישיון רדיו טלפון
8. ביצועי אנוש (לא חובה *)

לקבלת רישיון טיס פרטי על אווירון זעיר (אז”מ) נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. פרטי – ידע טכני כללי
2. פרטי – חוקה אווירון זעיר
3. פרטי אווירון זעיר – נווטות
4. מטאורולוגיה
5. הכרת המטוס – ספר סגור
6. רישיון רדיו טלפון
7. ביצועי אנוש (לא חובה *)

* – במידה ולא מבוצע תירשם הערה ברישיון “Non compliant with ICAO Annex 1 2.3.1.2”