לחץ בטיסה

לחץ – Stress

לחץ נפשי (באנגלית Stress) מתייחס למתח נפשי ורגשי הנגרם מנסיבות או מצבים מאתגרים.
מצב מאתגר יוביל ללחץ כאשר האדם מעריך את הדרישות ממנו ואת האופן בו הוא תופס את יכולתו להתמודד עם הדרישות.
למשל כאשר מתרחשת מלחמה ותחושת הביטחון האישית נפגעת, אדם עלול להרגיש לחץ בעקבות חוסר היכולת להגן על עצמו ולהרגיש בטוח.

ככלל, אירוע נתפס כמלחיץ כאשר הוא מהווה שינוי שלילי בחיים.
למשל – מחלה קשה, מוות של אדם קרוב, פרידה, קשיים כלכליים, דאגות ביתיות וכו’
מוות של בת/בן-זוג או שותף לחיים נתפס כאירוע בעל מידת הלחץ הגבוהה ביותר.

אדם תחת לחץ עלול לחוות תגובות פיזיולוגיות ונפשיות יחד, כולל כאבים בגוף, כאבים בחזה, כאבי בטן.

לחץ וטיסה

סביבת הטיסה עצמה עלולה ליצור לטייס תחושת לחץ, בנוסף לסביבת הטייס “הביתית” שגם היא עלולה ליצור גורמי לחץ.
לחץ בטיסה עלול להיות מסוכן, משום שבמצבי לחץ גבוה מאוד דפוס דגימת המידע נפגע.
משמע, הטייס עלול לבצע טעויות אנושיות משום שאינו מבין את מה שמתרחש בצורה נכונה.

מידת הלחץ שהוא יחווה משפיעה הן על הרגשתו והן על יכולתו לבצע משימות, אך לחץ במידה קטנה עשוי להשפיע באופן חיובי על היכולת לתפקד.

התמודדות עם לחץ כוללת מגוון רב של פעולות והחלטות כגון שינוי שגרת חיים מלחיצה, שיטות לניהול מצבי לחץ וכו’.
השלב הראשון שעל טייס לבצע בתהליך זה כאשר מורגש לחץ בטיסה, יהיה לזהות שיש בעיה ולהחליט לעשות משהו בענייניה.