הגדר מכשירים

לקבלת הגדר מכשירים נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. מכשירים – חוקה
2. מכשירים – עזרי ניווט רדיו
3. מכשירים – תכנון טיסה
4. מכשירים – ביצועי אנוש (לא חובה *)

* – במידה ולא מבוצע תירשם הערה ברישיון “Non compliant with ICAO Annex 1 2.3.1.2”