רישיון מדריך טיסה

לקבלת רישיון מדריך טיסה על אווירון נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. מדר”ט – עקרונות הדרכה
2. מדר”ט – מצבי טיסה ומכשירי טיסה
3. מסחרי – ידע טכני כללי
4. מדר”ט אווירון – חוקה
5. מסחרי אווירון – נווטות
6. מסחרי – תכנון טיסה
7. מטאורולוגיה *
8. ביצועי אנוש (לא חובה **)

לקבלת רישיון מדריך טיסה על אווירון זעיר (אז”מ) נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. מדר”ט – עקרונות הדרכה
2. מדר”ט – מצבי טיסה ומכשירי טיסה
3. מסחרי – ידע טכני כללי
4. מדר”ט אווירון זעיר – חוקה
5. מסחרי אווירון זעיר – נווטות
6. מטאורולוגיה *
7. ביצועי אנוש (לא חובה **)

* – ניתן לקבל פטור במידה ובוצע מבחן זה בשנתיים הקודמות
** – במידה ולא מבוצע תירשם הערה ברישיון “Non compliant with ICAO Annex 1 2.3.1.2”