רישיון מדריך טיסה

לקבלת רישיון מדריך טיסה על אווירון נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. עקרונות הדרכה – מדר”ט
2. מצבי טיסה ומכשירי טיסה – מדר”ט
3. ידע טכני כללי – מסחרי אווירון
4. חוקה – מדר”ט אווירון
5. נווטות – מסחרי אווירון
6. תכנון טיסה – מסחרי
7. מטאורולוגיה *
8. ביצועי אנוש (לא חובה **)

לקבלת רישיון מדריך טיסה על אווירון זעיר (אז”מ) נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. עקרונות הדרכה – מדר”ט
2. מצבי טיסה ומכשירי טיסה – מדר”ט
3. ידע טכני כללי – מסחרי אז”מ
4. חוקה – מדר”ט אז”מ
5. נווטות – מסחרי אז”מ
6. מטאורולוגיה *
7. ביצועי אנוש (לא חובה **)

* – ניתן לקבל פטור במידה ובוצע מבחן זה בשנתיים הקודמות
** – במידה ולא מבוצע תירשם הערה ברישיון “Non compliant with ICAO Annex 1 2.3.1.2”