תכנון טיסה – מסחרי

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏599.00 ₪
מחיר למנוי חודשי
399.00 ₪


קורס הכנה למבחן “תכנון טיסה” לרישיון טיס מסחרי ומדריך טיסה.
בעבר המבחן היה כולל שאלות בנושא פלוט – PLOT (“מרשם טיסה”) – החל מינואר 2021 המבחן אינו כולל יותר את הנושא.
במקום שאלות אלה, רת”א הוסיפו שאלות כלליות בנושא נווטות – שאלות אלה ניתנות לתרגול בפרק “מונחים בסיסיים” בקורס.

לרישיון טיס מסחרי
שאלות: 19
זמן המבחן: 03:30:00
ציון מעבר: 70

לרישיון מדריך טיסה
שאלות: 25
זמן המבחן: 03:30:00
ציון מעבר: 80

חשוב! לשים לב להערות והמלל המופיע בכל גרף לפני שמשתמשים בגרף עצמו.
– ניתן להכניס למבחן מחשבון ניווט ומחשבון מדעי
– למידע על תשלום אגרה וקביעת מועד למבחן – דף מידע “הרשמה למבחן תאוריה”