cessna172poh-close

ספר סגור – Cessna 172P

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר הקורס
‏599.00 ₪
מחיר למנוי חודשי
399.00 ₪קורס הכנה למבחן הכרת המטוס – ספר סגור Cessna 172P
“הכרת המטוס – ספר סגור” הינו מבחן ידע וזיכרון על נתוני ותהליכי המטוס אותם נדרש לדעת בעל פה לטיסה.

שאלות: 35
זמן המבחן: 01:30:00
ציון מעבר: 80

– ניתן ומומלץ לבצע מבחן זה יחד עם “הכרת המטוס – ספר פתוח” באותו היום ברת”א.
– ניתן להכניס למבחן מחשבון ניווט ומחשבון מדעי
לא ניתן להכניס את ספר המטוס למבחן
– למידע על תשלום אגרה וקביעת מועד למבחן – דף מידע “הרשמה למבחן תאוריה”