ultralight-course

הסבה – אז”מ

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏599.00 ₪
מחיר למנוי חודשי
399.00 ₪


קורס הסבה – אווירון זעיר יכין אותך למבחן ההסבה המשולב להוספת הגדר אווירון זעיר.
המבחן כולל את הנושאים הבאים: חוקה וידע טכני כללי עם שאלות נקודתיות הרלוונטיות לטיסה באווירון זעיר.

– למידע על תשלום אגרה וקביעת מועד למבחן – דף מידע “הרשמה למבחן תאוריה”

שאלות: 50
זמן המבחן: 02:00:00
ציון מעבר: 70


שיטת הלימוד מתבצעת בעזרת מבחני תרגול על תת נושאים אלה:
1. חוקה
     הגדרות אז”מ
     רישיון טיס לאז”מ
     כללי טיסה בהפעלת אז”מ
     המרחב האווירי בישראל
     פמ”ת – מטוס זעיר, מצנח ממונע


* מכיוון וידע טכני כללי נלמד ברישיון המקורי, לא נכלל שיעורי לימוד לשאלות אלה – השאלות כן מופיעות כחלק מהפיינלים לתרגול.