רישיון טיס מסחרי

לקבלת רישיון טיס מסחרי על אווירון נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. מסחרי – ידע טכני כללי
2. מסחרי אווירון – חוקה
3. מסחרי אווירון – נווטות
4. מסחרי – תכנון טיסה
5. מטאורולוגיה
6. הכרת המטוס – ספר סגור *
7. הכרת המטוס – ספר פתוח *
8. ביצועי אנוש (לא חובה **)
9. רישיון רדיו טלפון ***

לקבלת רישיון טיס מסחרי על אווירון זעיר (אז”מ) נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. מסחרי – ידע טכני כללי
2. מסחרי אווירון זעיר – חוקה
3. מסחרי אווירון זעיר – נווטות
4. מטאורולוגיה
5. הכרת המטוס – ספר סגור *
7. ביצועי אנוש (לא חובה **)
6. רישיון רדיו טלפון ***

* – ניתן לקבל פטור במידה ובוצע מבחן זה בשנתיים הקודמות
** – במידה ולא מבוצע תירשם הערה ברישיון “Non compliant with ICAO Annex 1 2.3.1.2”
*** – לא נדרש לבעלי רישיון רדיו טלפון