כל הקורסים

₪599

ידע טכני כללי – מסחרי אווירון

₪599

ידע טכני כללי – פרטי אווירון

₪599

נווטות – מסחרי אווירון

עזרי ניווט רדיו – מכשירים

₪599

נווטות – מסחרי אז”מ

₪599

נווטות – פרטי אווירון

₪599

נווטות – פרטי אז”מ

₪599

ידע טכני כללי – פרטי אז”מ

₪599

ידע טכני כללי – מסחרי אז”מ