כל הקורסים

₪599
ultralight-course

הסבה – אווירון זעיר

₪599

מסחרי – ידע טכני כללי

₪599

פרטי – ידע טכני כללי

₪599

מסחרי אווירון – נווטות

מכשירים – עזרי ניווט רדיו

₪599

מסחרי אווירון זעיר – נווטות

₪599

פרטי אווירון – נווטות

₪599

פרטי אווירון זעיר – נווטות