הוספת הגדר אווירון

להוספת הגדר אווירון חד מנועי בוכנה (קבוצה א’) נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. מבחן הסבה משולב – אווירון קבוצה א’
2. הכרת המטוס – ספר סגור
3. הכרת המטוס – ספר פתוח

להוספת הגדר אווירון רב מנועי בוכנה (קבוצה ב’) נדרש לעבור את מבחני התאוריה הבאים:
1. מבחן הסבה משולב – אווירון קבוצה ב’
2. הכרת המטוס – ספר סגור
3. הכרת המטוס – ספר פתוח