הרשמה למבחן תאוריה

תשלום אגרה למבחן

לפי שניתן להירשם למבחן תאוריה, יש לשלם אגרה עבור המבחן.
על מנת לשלם אגרה, יש להיכנס ללינק הבא ולמלא את הטופס לפי הפרטים הבאים.

אוכלוסייה רלוונטית:
“עובדי טיס”

סוג השובר המבוקש:
לרישיון פרטי / מסחרי / מדר”ט: “אגרה לבחינה עיונית למתן רישיון עובד טיס/רחפן או חידושו”
להגדר מכשירים: “אגרה לבחינה עיונית לתוספת הגדר ברישיון עובד טיס/רחפן”

סוג ההגדר:
לרישיון פרטי על אווירון: “טייס פרטי (אווירון/רוטורקרפט)”
לרישיון פרטי על אווירון זעיר: “טייס פרטי (אווירון זעיר)”
לרישיון מסחרי: “טייס מסחרי”
להגדר מכשירים: “הגדר מכשירים”

מספר האגרות:
ניתן לבחור לשלם אגרה אחת או יותר על פי העדפה.

הערות:
← מומלץ לכתוב “מבקש לשלם אגרה עבור מבחן תאוריה לרישיון (פרטי/מסחרי/מדריך) על (אווירון/אווירון זעיר).

לאחר מכן, יש להמשיך לשלב הבא ולמלא את הפרטים האישיים.
מומלץ לסמן “כן” על הסעיף “מעוניין לקבל את פרטי האגרה במייל חוזר”.

לאחר מספר ימים, יתקבל בדואר אלקטרוני הודעה ובה מספרי אסמכתאות לצורך תשלום באתר התשלומים הממשלתי.


קביעת מועד למבחן

ניתן לקבוע מבחן תאוריה רק לאחר תשלום אגרה (למעט מבחן רדיו טלפון שאינו דורש תשלום אגרה).

מבחני התאוריה מחולקים למרכזי בחינה שונים:

מבחן עבור רישיון רדיו טלפון מתבצע ב”מכון מרמנת” (אין צורך בתשלום אגרה) – לקביעת מבחן יש ללחוץ כאן.

מבחנים לרישיון פרטי ומסחרי הגדר אווירון מתבצעים ב”מכון מרמנת”לקביעת מבחן יש ללחוץ כאן.

מבחנים בנושא “ספר סגור” ו”ספר פתוח” מתבצעים ברת”א (הסבר למטה).

מבחנים להגדר אווירון זעיר (אז”מ) מתבצעים ברת”א (הסבר למטה).

מבחנים לרישיון מדריך טיסה (כל ההגדרים) מתבצעים ברת”א (הסבר למטה).

מבחנים להוספת הגדר מכשירים מתבצעים ברת”א (הסבר למטה).

מבחני תאוריה המתבצעים ברת”א:

על מנת לקבוע מבחני תאוריה ברת”א יש להוריד את אפליקציית myVisit ולבחור בספק השרות “רשות התעופה האזרחית”.

המבחנים מתקיימים במשרדי רת”א בקריית שדה התעופה, בית גולן, מחלקת רישוי עובדי טיס, קומה 1.

יש מעט מקומות חניה באזור, מומלץ לחנות ביוחננוף שם החניה עבור השעתיים הראשונות היא בחינם.
יוחננוף” השרון 1, קריית תעופה